Skip to content

Het nieuwe concept

Het nieuwe concept

We gaan het Stadtmuseum Bocholt moderniseren!

Nieuwsgierig? Hier vindt u binnenkort alle informatie en nieuws over de nieuwe opzet van ons museum.

05.11.2023

Slotbijeenkomst voor publieksparticipatie presenteerde de nieuwe missie van het museum

Op 5 november 2023 presenteerde museumdirecteur Lisa Resing de resultaten van het inspraakproces tijdens een publieksevenement.

“We zijn blij met elke opmerking en elk idee dat we hebben ontvangen,” zei Lisa Resing bij de opening van de presentatie van de resultaten. Toch maakt de feedback ook duidelijk dat er nog veel mensen in Bocholt zijn die zich nog niet aangesproken voelen door het aanbod van het museum. Het opbouwen van relaties met deze mensen en het creëren van contactpunten is een van de eerste taken die uit de enquête voortvloeien.

In totaal 251 mensen namen deel aan de enquête over de toekomst van het stadsmuseum. Alle inzendingen zijn vervolgens geanalyseerd en verwerkt door het museumteam. De resultaten kunnen binnenkort hier worden gedownload.

Een bijzonder hoogtepunt van de presentatie was de presentatie van de nieuwe museummissie voor het stadsmuseum. Samen met het bestuur van het museum heeft het stadsmuseum op basis van de enquêteresultaten een volledig nieuw, modern en toekomstgericht mission statement opgesteld.

En wat gebeurt er nu?

In een volgende stap wordt de missieverklaring samen met de resultaten van de inspraakronde en de ideeënschets op 14 november 2023 voorgelegd aan het Comité voor Cultuur en Stedenbanden.

Op 13 december 2023 wordt dan het fundamentele besluit op basis van de missie en de ideeënschets voorgelegd aan de gemeenteraad van Bocholt.

13.06.2023

Succesvolle start van de publieksparticipatie in het stadsmuseum

Bijna 70 cultuurliefhebbers hebben nu gediscussieerd over de vraag naar de toekomstige richting van het Stadsmuseum Bocholt en zijn richtlijnen tijdens de startmanifestatie voor publieksparticipatie in het Stadsmuseum Bocholt. Deelname aan de enquête is nu ook online mogelijk.

Ondanks het zomerse weer werd het twee uur durende evenement in de hal van de Stadtsparkasse Bocholt druk bezocht. “Ondanks de noodzakelijke sluiting van het stadsmuseum vorig jaar, zijn we vandaag gemotiveerd om vooruit te kijken,” zei burgemeester Thomas Kerkhoff. Hij verwelkomde de aanwezigen in de Stadtsparkasse. De publieksparticipatie was “een belangrijke mijlpaal in het herontwerpproces”, zei Kerkhoff.

De voorzitter van de Verein für Heimatpflege e.V., voormalig districtsbestuurder Gerd Wiesmann, was het ook eens met deze indruk: “Als sponsors van het stadsmuseum zijn we erg blij met de directe betrokkenheid van de burgers bij het proces van het definiëren van de richtlijnen. We kijken nu al uit naar de indrukken, wensen en ideeën die we ontvangen.”

Na de welkomstspeeches hield Prof. Dr. Fabian Hofmann van de Fliedner Hogeschool een keynote speech. Hij gaf inzicht in de kansen en mogelijkheden van musea als ze zichzelf zien als een ruimte om te leren en te ervaren of als een forum.

Daarna legde museumdirecteur Lisa Resing de deelnemers de randvoorwaarden uit voor de publieksparticipatie, die gepland staat tot 20 augustus. “Het is belangrijk voor ons om een breed publiek aan te spreken,” zei Resing.

Daarom wordt deelname zowel online als via vragenlijsten aangeboden.

Deze worden de komende dagen op verschillende openbare plaatsen opgehangen, maar kunnen ook worden meegenomen bij de voordeur van het huidige museumgebouw. Hier staat ook de bijbehorende “wensdoos” voor het posten van de ingevulde enquêtes.

Na de inspraakperiode worden alle enquêtes geanalyseerd door het bestuur van het museum en verwerkt in de missie van het museum. De resultaten en de missieverklaring zullen worden gepresenteerd tijdens een tweede evenement in de herfst van dit jaar.

“We hopen dat veel mensen van deze gelegenheid gebruik zullen maken om mee te helpen de missie vorm te geven. De missie zal niet alleen het lopende herontwerpproces begeleiden, maar ook een belangrijke impuls geven aan de museale oriëntatie en het werk van het toekomstige stadsmuseum,” legt Resing uit aan het einde van haar presentatie.

Back To Top