Ga naar hoofdinhoud

Geschiedenis van het museum

Onze geschiedenis

EEN THUISMUSEUM VOOR BOCHOLT

De Verein für Heimatpflege Bocholt (Vereniging voor het behoud van de lokale geschiedenis van Bocholt), opgericht in 1907, deed tussen 1921 en 1924 de eerste pogingen om een lokaal historisch museum op te richten in het pand aan de Nordstraße 41.

Daar werden historische voorwerpen uit de geschiedenis van Bocholt verzameld en tentoongesteld. Omdat het pand moest worden verlaten vanwege de sloop van het vervallen gebouw, werd de museumcollectie opgeslagen, deels op de zolder van het gymnasium St. Georg. Op een paar uitzonderingen na, zoals een historische snoek die vandaag de dag nog steeds in het Stadsmuseum staat, gingen de daar opgeslagen stukken verloren in de oorlogsellende. Toch probeerde de Verein für Heimatpflege e.V. (Vereniging voor het behoud van de lokale geschiedenis) in 1940 nog een nieuw lokaal historisch museum op te richten. De voorkeur ging uit naar het voormalige Witte Klooster in het stadscentrum van Bocholt, dat toen nog in goede structurele staat verkeerde. Deze plannen werden echter nooit gerealiseerd vanwege de heersende wereldoorlog.

DE OPRICHTING VAN EEN KUNSTHUIS

Na de Tweede Wereldoorlog was het Ludwig Kayser, de hoofdcommissaris van de stad, die ervoor zorgde dat er in verschillende ruimtes individuele tentoonstellingen werden gehouden. Kayser was van mening dat er naast de materiële wederopbouw van de stad ook een culturele vernieuwing moest plaatsvinden.
Hij plande ook de bouw van een museum aan het begin van de jaren 1950 en de stad Bocholt kocht de villa aan de Salierstraße 6 voor dit doel.

Vanaf 1956 voorzagen de plannen het huis aan de Salierstraße 6 als het “Kunsthuis van de stad Bocholt”. Er zou een verzameling kunstvoorwerpen en kunstwerken worden ondergebracht over de ontwikkeling van de volkscultuur in het Westmünsterland op het gebied van stads- en nederzettingsgeschiedenis en documenten over de geschiedenis van de katoenverwerking.

Naast de verzamelactiviteiten organiseerde het Kunsthaus steeds vaker tijdelijke tentoonstellingen, waarvan de organisatie in 1973 werd overgedragen aan de in 1972 opgerichte Euregio-Kunstkreis e.V.. Slechts drie jaar later moest het Kunsthaus aan de Salierstraße worden verlaten omdat het hoofdkantoor van de muziekschool Bocholt – Rhede – Isselburg er zijn intrek nam. De tentoonstellingsactiviteiten van de EUREGIO Kunstkring werden in beperkte mate voortgezet in een galerie in het Nieuwe Stadhuis aan de Berliner Platz. In 1995 kreeg de EUREGIO-Kunstkring het huis aan de Osterstraße 69, dat nog steeds in gebruik is, ter beschikking voor haar tentoonstellingen.

VAN HET "HEIMATHAUS" NAAR HET STADSMUSEUM

Los daarvan hadden de inwoners van Bocholt en de Verein für Heimatpflege Bocholt E.V. (Vereniging voor het behoud van de lokale geschiedenis van Bocholt) sinds het einde van de jaren 1960 steeds meer behoefte aan een museum gewijd aan de geschiedenis van de stad. Naast de uitgebreide geologische en paleontologische collectie van Manfred Tangerding uit Bocholt, had de Bocholtse Archeologische Groep van de Vereniging tot Behoud van de Lokale Geschiedenis, met de grote inzet van alle leden van de groep (Werner Sundermann, Georg Letschert en Peter Krahnen moeten genoemd worden als speciale initiatiefnemers), een immense voorraad opgravingsvondsten die relevant waren voor de geschiedenis van de stad door de diverse opgravingsactiviteiten.

In 1982 diende de Vereniging tot Behoud van de Lokale Geschiedenis daarom haar eerste aanvraag in bij de stad Bocholt voor de oprichting van een Stadsmuseum Bocholt onder gezamenlijk sponsorschap van de stad en de vereniging. Vervolgens werden de plannen voor het Bocholtse Stadsmuseum steeds concreter. De stad Bocholt en de Verein für Heimatpflege e.V. begonnen een levendige uitwisseling over het concept en de locatieplanning. In deze context werden ook de gemeentelijke kunstcollecties overgedragen aan het Stadtmuseum. Naast een collectie kopergravures van Israhel van Meckenem herbergt het museum nu ook de omvangrijke nalatenschap van de decorontwerper en affiche-schilder Josef Fenneker (beide collecties zijn in de loop der jaren uitgebreid) en vele andere werken van Bocholtse kunstenaars.

In 1988 werd besloten om het pand aan de Osterstraße 66 te kopen en de planning voor de realisatie van het museum ging snel. Het huis aan de Osterstraße 66 werd ook gekozen omdat het een van de weinige gebouwen in het historische stadsgebied is dat nog getuigt van het verleden van Bocholt in een stad die voor meer dan 85% door oorlog werd verwoest.

Het onder monumentenzorg vallende huis aan de Osterstraße 66 in reformstijl is uniform ingericht met wandpanelen, historische deuren, trappenhuis en talrijke details in art-decostijl, wat verder in Bocholt niet met dezelfde zorg en conservatie te vinden is.

HET STADSMUSEUM WORDT GEÏMPLEMENTEERD

Na de aankoop van het monumentale pand aan de Osterstraße 66 vonden uitgebreide restauratie- en renovatiemaatregelen plaats om het historische gebouw veilig te stellen en voor te bereiden als stadsmuseum. Samen met gespecialiseerde wetenschappers en tentoonstellingsontwerpers werd in het gebouw een omvangrijke permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de stad en aspecten van de volkskunst en belangrijke gebieden van de beeldende kunst (Israhel van Meckenem en Jan van Lintelo) geconceptualiseerd en gerealiseerd.

Het Stadsmuseum werd op 15 mei 1992 geopend door de sponsors van het Stadsmuseum, Verein für Heimatpflege e.V. en de stad Bocholt.

Das Gründungskuratorium (Von links nach rechts: Georg Ketteler, Josef Rüter, Brigitte Eckers, Wolfgang Feldhege, Gerd Wiesmann, Dr. Jürgen Becker, Dr. Heinrich Belting, nicht abgebildet: Klaus Fehlemann und Johannes Hüls)

Sindsdien wordt het in partnerschap beheerd door deze twee sponsors, die onder andere samenwerken in een raad van toezicht. Vanaf 1992 werd het Stadsmuseum geleid door Georg Ketteler (voormalig hoofd van de afdeling Scholen, Onderwijs en Cultuur van de stad Bocholt) en na zijn pensionering van 2006 tot 2020 – begeleid door de raad van toezicht. In deze periode werden er meer dan 140 speciale tentoonstellingen gepresenteerd in het museum. In juli 2020 nam Lisa Resing (voorheen Merschformann) als professionele museumdeskundige de fulltime leiding van het Stadsmuseum Bocholt over, eveneens begeleid door het in 1992 opgerichte bestuur.

DE HERCONCEPTUALISERING

In april 2022 werd het Stadsmuseum Bocholt wegens brandveiligheid definitief gesloten. Sindsdien bereidt het museumteam de verhuizing van de collectie voor. Tegelijkertijd gaat het Stadtmuseum de 21e eeuw in en werkt het aan een nieuw concept voor het museum. Actuele informatie over het nieuwe concept of over mogelijkheden voor burgerparticipatie vind je hier.

Back To Top