Skip to content

Object van de maand – april 2024

Eens per maand presenteert het Stadtmuseum in samenwerking met het Bocholter-Borkener Volksblatt (BBV) een object uit de collectie.

Handgranaten

Onze objecten van de maand april zijn handgranaten uit de Dertigjarige Oorlog, die niet ongemerkt aan Bocholt voorbijging.

In het voorjaar van 1623 werd de stad bezet door de keizerlijke veldmaarschalk Johann Jakob von Bronckhorst-Batenburg op bevel van keurvorst Ferdinand van Beieren. Hierdoor verloor Bocholt verregaande rechten en kon het niet langer zelf beslissen over gemeentelijke aangelegenheden. Honger, uitbuiting en verarming verspreidden zich over de stad. Na de bezetting in 1623 volgden in de daaropvolgende jaren herhaaldelijke veroveringen en plunderingen. Tussen 1635-1650 werd de stad uiteindelijk opnieuw voor langere tijd bezet door Hessische troepen.

De periode van de Dertigjarige Oorlog verzwakte Bocholt en zijn inwoners na verloop van tijd. De stad verarmde…

Onze handgranaten dateren ook uit deze periode. Handgranaten zijn al sinds de middeleeuwen populaire, handige en snel te maken explosieve wapens.

Het bijzondere aan onze exemplaren: Ze zijn of werden geprepareerd voor direct gebruik. Het zwarte kruit was al gevuld en sommige lontpinnen zaten al op hun plaats.

Onze exemplaren werden in 1983 door de archeologische groep van de Verein für Heimatpflege e.V. gevonden op de Crispiniusplatz in Bocholt. Ze zijn gemaakt van metaal en hout en meten 75 x 80 x 75 mm. Ze zijn in het museum geregistreerd onder inventarisnummer: 2023.253-257.

Back To Top