Skip to content

Object van de maand – mei 2024

Eens per maand presenteert het Stadtmuseum in samenwerking met het Bocholter-Borkener Volksblatt (BBV) een object uit de collectie.

Parelsnoer

Deze parelketting komt uit een graf op de historische begraafplaats in Bocholt-Lankern.

Het vrouwengraf in kwestie was een van de 25 graven uit de 6e en 7e eeuw en kwam dus uit het oudste deel van de begraafplaats.

Zowel mannen als vrouwen werden in de Frankische tijd op de begraafplaats begraven. Hun graven onderscheiden zich van de andere delen van de begraafplaats door ommuringen, cirkelgraven en kamergraven. De meeste graven waren oorspronkelijk bedekt met vlakke terpen en omgeven door ringvormige of rechthoekige aarden greppels met rieten hekken. Hierdoor werden het zichtbare monumenten.

De rijk gemeubileerde graven werden aangelegd in grote, houten kamergraven. Er werden ook boomkisten en plankenkisten gebruikt. De zeven mannengraven bevatten wapens, kledingstukken en geknoopte knopen. De 15 vrouwengraven bevatten sieraden, kledingstukken en vaatwerk.

Het Archeologisch Museum Münster was primair verantwoordelijk voor de begraafplaats. De opgravingen werden echter uitgevoerd in samenwerking met de Archeologische Groep Bocholt. Het halssnoer dat in het stadsmuseum werd bewaard, werd gecatalogiseerd onder nummer 2023.715. Het meet 156x25x12 mm en is gemaakt van glas, barnsteen en klei.

Back To Top